Sir Bortius den fedladende

Halv sakser og banner rider i Silchester

Description:
Bio:

Banner rider for Ulfius af Silchester. Halv sakser, hvilket ses på hans skjol der har en økse repræsenteret på den ene halv del. Fader til sir Ebels første kone, Ygja. Har haft en kort fejde med kongen af skoven over, hvor trælinjen skulle gå, endte med status que. I hans gård står der en overbegroet kæmpe med sir Dalans spyd igennem maven, kæmpen vides ikke med sikkerhed død. Fungerer pt som diplomat mellem Ulfius og Bretwalda Ælle. Så helst alle forenet under Ælle

Sir Bortius den fedladende

Pendragon sward